Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 91 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1790 m3/s

Температура воде: 10.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 163 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 10.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 144 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 2220 m3/s

Температура воде: 11.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 177 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 10.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 210 cm

Промена водостаја: -12 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 10.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 300 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 10.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 361 cm

Промена водостаја: -19 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 10.7 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 382 cm

Промена водостаја: -16 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 10.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 514 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: 5900 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 707 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 755 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 10.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 362 cm

Промена водостаја: -15 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 311 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 8.3 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 332 cm

Промена водостаја: -16 cm

Протицај воде: 1260 m3/s

Температура воде: 8.4 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 323 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 8.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 311 cm

Промена водостаја: -18 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: 96 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 7.23 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 569 cm

Промена водостаја: -36 cm

Протицај воде: 1460 m3/s

Температура воде: 11.3 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 359 cm

Промена водостаја: -30 cm

Протицај воде: 2000 m3/s

Температура воде: 11.1 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 225 cm

Промена водостаја: -31 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 10.5 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 327 cm

Промена водостаја: -21 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 10.9 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 147 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 303 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 114 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 137 m3/s

Температура воде: 9.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 57 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 8.26 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 30 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 2.85 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: 164 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 43 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 13.1 m3/s

Температура воде: 11.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 138 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 11.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 99 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 1.14 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 31 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.31 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 62 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1.65 m3/s

Температура воде: 11.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 184 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 57.0 m3/s

Температура воде: 11.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -56 cm

Промена водостаја: -18 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: 40 cm

Промена водостаја: -22 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.9 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 132 cm

Промена водостаја: -21 cm

Протицај воде: 240 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -174 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 43 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.29 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 69 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.25 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 84 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -89 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 28.3 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 133 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 72.9 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -83 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 114 m3/s

Температура воде: 9.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: 3 cm

Промена водостаја: -23 cm

Протицај воде: 142 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 186 cm

Промена водостаја: -23 cm

Протицај воде: 167 m3/s

Температура воде: 9.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 57 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 15.4 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 85 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 10.7 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 71 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 6.59 m3/s

Температура воде: 10.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 28 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 3.67 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: 33 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 14.6 m3/s

Температура воде: 9.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -12 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 31.9 m3/s

Температура воде: 9.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 92 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 27.9 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 264 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: 32.3 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -29 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 174 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 282 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 98.8 m3/s

Температура воде: 9.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 93 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 88 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 9.80 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 84 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 15.9 m3/s

Температура воде: 8.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: 18 cm

Промена водостаја: 18 cm

Протицај воде: 15.1 m3/s

Температура воде: 11.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 104 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.095 m3/s

Температура воде: 12.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: 42 cm

Промена водостаја: -63 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 63 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 11.5 m3/s

Температура воде: 10.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -43 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 10.3 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 164 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 23.1 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA