Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 205 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2420 m3/s

Температура воде: 20.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 297 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 20.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 285 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 3130 m3/s

Температура воде: 20.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 290 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 20.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 291 cm

Промена водостаја: -18 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 352 cm

Промена водостаја: -22 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 20.5 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 425 cm

Промена водостаја: -20 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 21.1 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 444 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 19.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 571 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 7050 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 749 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 789 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 19.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 487 cm

Промена водостаја: -16 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 203 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 22.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 262 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 540 m3/s

Температура воде: 22.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 323 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 21.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 347 cm

Промена водостаја: -20 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: 119 cm

Промена водостаја: 8 cm

Протицај воде: 9.16 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 702 cm

Промена водостаја: -31 cm

Протицај воде: 1930 m3/s

Температура воде: 18.9 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 454 cm

Промена водостаја: -26 cm

Протицај воде: 2620 m3/s

Температура воде: 18.7 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 319 cm

Промена водостаја: -26 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 18.3 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 387 cm

Промена водостаја: -20 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 18.8 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 147 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 303 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 113 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 136 m3/s

Температура воде: 12.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 112 cm

Промена водостаја: -91 cm

Протицај воде: 20.1 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 29 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 2.63 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: 194 cm

Промена водостаја: -12 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 47 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 14.7 m3/s

Температура воде: 15.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 221 cm

Промена водостаја: -65 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 17.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 104 cm

Промена водостаја: -12 cm

Протицај воде: 1.44 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 42 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: 1.93 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 148 cm

Промена водостаја: -114 cm

Протицај воде: 8.83 m3/s

Температура воде: 18.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 142 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 36.0 m3/s

Температура воде: 19.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: 13 cm

Промена водостаја: -16 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: 120 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 18.0 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 222 cm

Промена водостаја: 11 cm

Протицај воде: 552 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -77 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 68 cm

Промена водостаја: -37 cm

Протицај воде: 4.86 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 72 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1.43 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 84 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -137 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 11.2 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 95 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 45.8 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -45 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: 156 m3/s

Температура воде: 16.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: 33 cm

Промена водостаја: 30 cm

Протицај воде: 196 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 218 cm

Промена водостаја: 9 cm

Протицај воде: 213 m3/s

Температура воде: 16.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 70 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: 22.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 56 cm

Промена водостаја: 9 cm

Протицај воде: 5.14 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 79 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 8.11 m3/s

Температура воде: 20.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 78 cm

Промена водостаја: 11 cm

Протицај воде: 23.1 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: 101 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 39.7 m3/s

Температура воде: 18.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: 26 cm

Промена водостаја: -18 cm

Протицај воде: 54.0 m3/s

Температура воде: 13.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 129 cm

Промена водостаја: 30 cm

Протицај воде: 60.1 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 355 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 78.8 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: 27 cm

Промена водостаја: -33 cm

Протицај воде: 273 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 301 cm

Промена водостаја: 9 cm

Протицај воде: 117 m3/s

Температура воде: 14.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 120 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 110 cm

Промена водостаја: -18 cm

Протицај воде: 15.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 76 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: 13.3 m3/s

Температура воде: 16.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -34 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 10.1 m3/s

Температура воде: 18.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 198 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 5.18 m3/s

Температура воде: 22.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: 34 cm

Промена водостаја: -13 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 68 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 13.1 m3/s

Температура воде: 16.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -16 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 18.5 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 236 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 62.6 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA