Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 21 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 1440 m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 86 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 77 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 1810 m3/s

Температура воде: 7.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 99 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 117 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 195 cm

Промена водостаја: -25 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 273 cm

Промена водостаја: -19 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 296 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 450 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: 4050 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 684 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 739 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 161 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 201 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 263 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 500 m3/s

Температура воде: 6.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 333 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 181 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -28 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 0.340 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 490 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: 1170 m3/s

Температура воде: 7.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 265 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: 1460 m3/s

Температура воде: 7.4 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 133 cm

Промена водостаја: -18 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 236 cm

Промена водостаја: -20 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 7.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 26 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 48.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 91 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 96.8 m3/s

Температура воде: 7.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 0 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.00 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 5 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.085 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: 90 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: -10 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.05 m3/s

Температура воде: 5.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 47 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 64 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.126 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 17 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.717 m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 39 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.656 m3/s

Температура воде: 4.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 96 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: 14.4 m3/s

Температура воде: 5.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -166 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -64 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 10 cm

Промена водостаја: -12 cm

Протицај воде: 120 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -325 cm

Промена водостаја: -13 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 27 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.254 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 55 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.503 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 73 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -167 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 4.29 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 36 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 14.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -193 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 21.6 m3/s

Температура воде: 6.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -121 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 40.2 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 42 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 48.8 m3/s

Температура воде: 7.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 22 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 3.32 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 26 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 1.23 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1.01 m3/s

Температура воде: 7.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 12 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.16 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: 0 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 6.71 m3/s

Температура воде: 4.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -60 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 10.3 m3/s

Температура воде: 8.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 56 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 10.8 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 198 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 9.36 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -109 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: 58.5 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 237 cm

Промена водостаја: 21 cm

Протицај воде: 62.7 m3/s

Температура воде: 9.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 57 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 52 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 3.69 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 51 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 7.03 m3/s

Температура воде: 6.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -87 cm

Промена водостаја: 14 cm

Протицај воде: 5.91 m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 92 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 0.073 m3/s

Температура воде: 7.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: 0 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 31 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.74 m3/s

Температура воде: 9.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -80 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 3.15 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 100 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 5.00 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA