Novi Sad, 31.10.08.
U saradnji sa Svetskom bankom JVP „Vode Vojvodine“ tokom prošle i ove godine završilo je ili ugovorilo izvođenje radova vrednih preko 330 miliona dinara. Najvažniji radovi koje je finasirala Svetska banka odnose se na ojačavanje dunavskih nasipa u somborskoj i apatinskoj opštini i na rehabilizaciju sistema za odvodnjavanje, na više lokacija.   Pojedinačno naviše novca biće uloženo u rehabilitaciju drenažnog sistema „Plavna“. U sanaciju  glavnog kanala,  dugog 25 kilometara, koji prikuplja  vode sa područja Plavne, Bođana i Vajske, (opštine Odžaci i Bač),  biće uloženo oko 83 miliona, a u rekonstrukciju i sanaciju ustava, mostova i  sekundarnih kanala u slivu Glavnog kanala „Plavna“,  dodatnih 40 miliona dinara. Radovi na rehabilitaciji Glavnog kanala počeli su sredinom jula, a prema ugovoru trebalo bi da budu okončani početkom 2010. godine. Sanacija ustava, mostova i sekundarnih kanala počeće na proleće.
     Na proleće će, u skladu sa projektom početi i rekonstrukcija drenažnog sistema, odnosno Glavnog kanala  „Tovarnik“ dugog 13,5 kilometara. Radovi će  koštati oko 68 miliona dinara. Značajna sredstva, gotovo 18 miliona dinara, biće uloženo u sanaciju dovodnog kanala crpne stanice Kupusina, a radovi će početi takođe  na proleće, čim to vremenske prilike dozvole.
Od radova koji se finansiraju sredstvima Svetske banke, a u toku su,  treba istaći i sanaciju leve obale Dunava kod Apatina. U sanaciju nožice obaloutvrde biće uloženo 25,4 miliona dinara. Radovi su počeli pre dve nedelje, a  ukoliko to vremenske prilike dozvole, trebalo bi  da budu okončani polovinom aprila, odnosno  pre mogućeg nailaska velikih voda na proleće. Radove izvodi somborsko vodoprivredno preduzeće „Dunav i Tisa“.