Vodostaji Dunava i Tise i dalje su u porastu. Na pojedinim deonicama tih reka u Vojvodini vodostaji će se u narednih nekoliko dana približiti ili prevazići granice kada se proglašava redovna odbrana od poplava. Pri vodostaju od 503 centimetra, na Tisi kod Titela uvedena je redovna odbrana od poplava na vise lokacija, ukupne dužine 50,52 kilometra.

Na svim banatskim vodotocima primetno je opadanje, pa je na ustavi „Lanka“ na  Tamišu i na brani Veliko Središte, ukinuta vanredna i uvedena redovna odbrana od poplava.