Na Tisi kod Titela jutros je izmereno 522, a na Dunavu kod Novog Sada 439 centimetara, ali ovi vodostaji sigurno neće ugroziti branjeno područje uz ove dve reke. Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda i u narednih nekoliko dana treba očekivati blaži rast ili stagnaciju, a  zatim i blaži pad vodostaja na Tisi i Dunavu.

Pad vodostaja beleži se poslednjih dana i na Savi i na svim banatskim vodotocima.