Vodostaji na Dunavu i  Tisi i dalje su u porastu, dok vodostaj na reci  Savi stagnira.  Merama redovne odbrane od poplava koje su juče uvedene   na ukupno 76,11 kilometara, od toga na Dunavu kod Bezdana 19,59, na Savi kod Šapca šest, na Tisi kod Titela 41,67 , na Kanalu Begej na 8,85 kilometara od jutros je dodato i 13,13 kilometara obale na sremskoj strani Novog Sada, odnosno u zoni Sremske Kamenice, Petrovaradina i Sremskih Karlovaca. Redovna odbrana, koja prema Operativnom planu podrazumeva pojačan nadzor i sanaciju eventulanih slabih mesta na nasipu, trenutno se sprovodi na ukupno 89,24 kilometara vodotoka u Vojvodini.

Na Dunavu kod Bezdana jutros je izmereno 512, a kod Novog Sada 457 centimetra. Vodostaj Tise kod Titela jutros je dostigao 518, dok je vodostaj  Save kod Šapca ostao na jučerašnjih 402 centimetra. Napominjemo da se redovna odbrana na ovim lokalitetima proglašava kada vodostaj Dunava kod Bezdana prevaziđe 500, a  kod Novog Sada 450 centimetara. Redovna odbrana uvodi se kada Tisa kod Titela dostigne 500, a Sava kod Šapca 400 centimetara.

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, blaži rast vodostaja na Tisi i nešto veći na Dunavu treba očekivati i narednih dana. Očekivani vodostaji neće ugroziti branjeno područje, ali će se pod vodom najverovatnije naći pojedina vikenda naselja u koritu reka, pre svega ona podignuta u nebranjenoj zoni uz Dunav.

Vodostaj Dunava kod Novog Sada u subotu bi trebalo da dostigne 480 centimetara.

Novi Sad, 9.04.09.