Na toku Dunava kroz našu zemlju mere redovne odbrane od poplava trenutno se sprovode samo kod Novog Sada, odnosno na 13,13 kilometara obale u zoni Sremske Kamenice, Petrovaradina i Sremskih Karlovaca.  Inače, na toj deonici Dunava mere redovne odbrane od poplava uvode se kada vodostaj dostigne 450  centimetara. Narednih nekoliko dana vodostaj Dunava biće u  blagom opadanju.

 

Vodostaj Tise takodje je u  opadanju pa su na toj reci ukinute mere redovne odbrane od poplava koje se u zoni Titela uvode kada vodostaj premaši 500 centimatara.

 

Vodostaj Save je u opadanju, dok Tamiš i dalje stagnira. 

 

Novi Sad, 24.04.09.