Pošto je vodostaj Dunava  kod Novog Sada pao ispod 450 centimetara ukinute su mere redovne odbrane od poplava i na 13,13 kilometara obale u zoni Sremske Kamenice, Petrovaradina i Sremskih Karlovaca.

Trenutno se ni na jednom vodotoku u Vojvodini ne sprovode mere odbrane od poplava.

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda u narednom periodu treba očekivati pad vodostaja na Dunavu, Tisi i Savi.

Novi Sad, 27. april 2009.