Vanredna odbrana od poplava na brani Veliko Središte na Markovačkom potoku, ukinuta je danas pri vodostaju 138 cm na merodavnom vodomeru na telu brane.

Pri vodostaju 524 cm na merodavnom vodomeru „Titel“, ukinuta je redovna odbrana od poplava na levom nasipu uz Begej od Perleza do ušća u Tisu u dužini od 3,91 km i na levom nasipu uz Tisu od ušća Begeja do ušća u Dunav u dužini od 9,45 km.

Tako je sada dužina odbrambene linije na kojoj se sprovode mere redovne odbrane od  poplava 341,31 km.

PREGLED  HIDROMETEOROLOŠKIH PODATAKA

VODOTOK

VOD.STANICA

Vodostaj

12.07.2009.

Vodostaj

13.07.2009.

 
 

MARKOVAČKI POTOK

Vodomer u telu brane „Veliko Središte “

222 (-32)

138 (-84)

 

D U N A V

„Bezdan“

569 (-13)

551 (-18)

 

 

„Apatin“

657 (-13)

643 (-14)

 

 

„Bogojevo“

646 (-17)

634 (-12)

 

 

„Bačka Palanka“

589(-12)

579 (-10)

 

 

„Novi Sad“

566(-10)

558 (-8)

 

T I S A

„Titel“

531(-7)

524 (-7)

 

 

Kako je i prognozirano, vodostaj Dunava kroz našu zemlju već nekoliko dana je u opadanju, pa je jutros kod Novog Sada izmereno 558 cm, za 8 cm manje nego juče. Uzvodno, kod Bezdana, Apatina i Bogojeva, opadanje je nešto veće- za 18, 14 i 12 centimetara.

Prognoza vodostaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Na Dunavu do Slankamena vodostaji su u opadanju, nizvodno u manjem opadanju, što će se nastaviti i tokom naredna četiri dana. Od Bezdana do Novog Sada vodostaji su iznad granica redovne odbrane od poplava iznad kojih će biti i naredna dva do četiri dana.
Na Tisi do Titela vodostaji su u manjem porastu i stagnaciji sa tendencijom stagnacije. Kod Titela vodostaj je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja.

 

13. jul 2009.