Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad i kompanija „Litostroj Power“ u Ljubljani potpisale su u petak, 23.oktobra 2009. godine protokol o poslovno-tehničkoj saradnji u interesu tehničke pouzdanosti, redovnog održavanja i modernizacije crpne tehnike proizvodnje „Litostroj“ koju JVP „Vode Vojvodine“ poseduje na vodnom području AP Vojvodine. Reč je o ukupno 111 crpnih agregata- pumpi , specijalno proizvedenih za potrebe vodoprivrede, koje se, u okviru 43 crpne stanice na području kojim gazduje JVP, već dugi niz godina nalaze u upotrebi za odvodnjavanje i navodnjavanje.

Pumpe su stare od 25 do 50 godina, pa im je stoga potreban remont, a za čak 70% tih pumpi neophodan je generalni remont sa izmenom svih vitalnih delova postrojenja, što podrazumeva i primenu novih tehničkih rešenja koja se primenjuju na pumpama novije generacije.

Protokolom je predviđeno da „Litostroj“ pruži usluge besplatnog tehničkog pregleda stanja crpnih agregata na terenu, daje pripremu predloga za: a) modernizaciju i preuredjenje proizvoda, kao i za remont, shodno propisima Evropske Unije; b) osavremenjavanje i zamenu hidrauličnih delova; c) podešavanje agregata na parametre koji odgovaraju potrebama eksploatacije; d) zamenu sklopova agregata u skladu sa propisanim standardima eksploatacije.  Slovenačka kompanija će stručnjacima JVP omogućiti i stručno savetovanje, pomoć i podršku u slučaju raznih hidrauličkih i mašinskih problema prilikom korišćenja uredjaja „Litostroja“.

Obaveze JVP prema „Litostroju“ bile bi: blagovremeno obaveštavanje o planiranim godišnjim potrebama, dostavljanje specifikacije crpnih agregata sa pripritetom remonta; obavezno korišćenje opcije besplatnog pregleda stanja na uredjajima „Litostroja“; pružanje pomoći angažovanjem predstavnika u Srbiji koji tehničkim i kadrovskim osobinama može preuzeti deo poslova definisanih ovim Protokolom.