PLANOVI  ZA 2011. godinu.

 
Održavanje vodoprivrednih objekata, tehnički i finansijski, predstavlja najznačajniji i najveći posao preduzeća. Planirano je da se u 2011. godini investira 3,12 milijardi u održavanje sistema za odvodnjavanje, zaštitne objekte i održavanje i funkcionisanje Hs DTD.

Upravljanje vodoprivrednim sistemima zahteva stalno ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju vodoprivrednih objekata. Planirane investicije u 2011. godini na zaštitnim objektima, sistemima za odvodnjavanje, regionalnim sistemima i Hs DTD iznose 3,89 milijardi dinara. Najviše sredstava, gotovo tri milijarde trebalo bi da bude obezbeđeno iz kredita Svetske banke, a iz Fonda za kapitalna ulaganja oko 760 miliona dinara.

Program poslovanja za 2011. godinu upućen je na usvajanje u Vladu AP Vojvodine.