Broj :  I V 118 /15

  Dana : 16.03.2011.

 

 

            U skladu sa Odlukama  Upravnog odbora JVP “ Vode Vojvodine “, Novi Sad, br.  V-72/  43 i br.V-72 / 44 donetim 20.09.2009. godine i Odlukama br. V-72/116 i  V-72/117 donetim 23.11.2010. godine, Komisija za otuđenje ( prodaju ) rashodovanih osnovnih sredstava i isknjiženog materijala (sitnog inventara, auto guma i htz opreme), objavljuje

 

P  R O D A J U

rashodovanih osnovnih sredstava i isknjiženog  materijala-

sitnog inventara i auto guma

 

            u svemu kako sledi:

 

Red. broj

Inven.  broj

Rashodovano osnovno sredstvo/isknjižen materijal

Početna cena u din.

1.

0001384

KLIMA UREĐAJ MITSUBIŠI ( neispravna )

1.000,00

2.

1101412

KLIMA UREĐAJ MITSUBIŠI ( neispravna )

1.000,00

3.

0001452

TEPIH PRAKTIKA 2H3 m

500,00

4.

1101688

TEPIH PO HODNICIMA 1104m2

50,00 din/m2

5.

1101700

TEPIH LONDON BREZA

200,00

6.

1101755

TEPIH U SALI 4H6,8m2

500,00

7.

1102800

TEPIH

500,00

8.

1102948

TEPIH 15H 3m U HODNICIMA 45 m2

50,00 din/m2

9.

1103112

TEPIH

500,00

10.

1101899

AUTOMAT ZA ČIŠĆENjE PODOVA ( neispravan )

500,00

11.

1102245

TELEFAKS GKH-FP 101R ( neispravan )

200,00

12.

1102992

TELEFAKS KDž-FLB 758 ( neispravan )

200,00

13.

0001362

TELEFAKS PANASONIK ( neispravan )

200,00

14.

1101556

KLIMA UREĐAJ MITSUBIŠI (neispravna )

1000,00

15.

1101807

KLIMA UREĐAJ SAMPEO ( neispravna )

1000,00

16.

1102667

TEPIH

200,00

17.

1102681

TEPIH

200,00

18.

1101139

TEPIH

100,00

19.

1101798

TEPIH

100,00

20.

1102248

TRAKASTA ZAVESA

100,00

21.

1102061

ŠTAMPAČ EPSON

100,00

22.

1102177

MODEM ZUCEL U 90E

100,00

23.

1102253

CD PISAČ ( CD ROM RIVRAJTBL )

100,00

24.

1102354

ŠTAMPAČ EPSON KOLOR 1520

100,00

25.

1103136

MOBILNI TELEFON NOKIA 2600 (neispravan )

50,00

26.

1102059

MONITOR SAMSUNG

100,00

27.

1103987

MOBILNI TELEFON NEISPRAVAN

50,00

28.

 

KASE 4 KOMADA

10,000,00

PO / KOM

29.

 

RADIJATORI270 REBARA  ( 7,0 KG/KOM ) 1890 KG

15,00 DIN/KG

30.

 

VENTILATOR F50  3 KOMADA

1000,00

31.

 

NADGRADNE FLUORESCENTNE SVETILjKE         ( nekompletne 15 kom )

50,00

32.

 

FOTOKOPIR APARAT 2 KOMADA (neispravan )

500,00

33.

1300008

KAMERA VOLEŠ

200,00

34.

1301021

VIDEO FILIPS

100,00

35.

1100105

STO PISAĆI

200,00

36.

1100551

STOLICA PRESVUČENA PLAVO

100,00

37.

1100550

STOLICA PRESVUČENA PLAVO

100,00

38.

1100274

FOTELjA KLUBSKA

100,00

39.

0001352

STO KONFERENCIJSKI                 

100,00

40.

1101186

FOTELjA B 430

100,00

41.

1100356

FOTELjA KLUPSKA

100,00

42.

1101834

STRANICA ZA KRUŽNI DEO

50,00

43.

 

AUTO GUME 30 KOMADA

1000,00/KOM

44.

1101116

APPLE   MACINTOSH  RAČUNAR

100,00

45.

1101439

HP  LASER JET 5 MP ( HP )

100,00

46.

1101638

HP  LASET JET 5L ( HP )

100,00

47.

1101662

HP  LASER JET 5L ( HP )

100,00

48.

1101872

MONITOR COLOR DAEWOO

100,00

49.

1102058

EPSON STYLUS 1520

100,00

50.

1102059

SAMSUNG SYNCMASTER 900P ( SAMSUNG )

500,00

51.

1102061

EPSON STYLUS 1520 ( EPSON )

100,00

52.

1102070

UPS 400

50,00

53.

1102077

SCANJET ADF 6250 ( HP )

100,00

54.

1102174

CANON BJ – 330 ( CANON )

100,00

55.

1102177

ZYXEL U90E ( ZYXEL )

50,00

56.

1102253

CD ROM REWRITABLE ( NEPOZNAT )

50,00

57.

1102354

EPSON STYLUS 1520 ( EPSON )

100,00

58.

629

ŠTAMPAČ LEXMARK Z615

50,00

59.

1101873

SAMSUNG 400b

200,00

60.

1393

RAČUNAR

50,00

61.

1442

RAČUNAR

50,00

62.

1101636

RAČUNAR

50,00

63.

1101637

RAČUNAR

50,00

64.

1101757

RAČUNAR

50,00

65.

1102238

RAČUNAR

50,00

66.

1102345

RAČUNAR

50,00

67.

1102469

RAČUNAR

50,00

68.

7102

RAČUNAR – NOVI BEČEJ

50,00

69.

1102768

RAČUNAR

50,00

70.

1104956/1

SWITCH – DEO MREŽNE OPREME NOVI BEČEJ

50,00

71.

 

SKENER – ARTISCAN APPLE

100,00

72.

 

RAČUNAR   IBM

100,00

73.

 

MONITOR IBM

100,00

74.

 

EKSTERNI DISK

50,00

75.

 

REMOVEABLE DISK 40MB DISKOVI

10,00

 

Početne cene su iskazane bez PDV -a, koji se obračunava kupcu na krajnje postignutu cenu.

 

Prodaja će se obaviti dana 31.03.2011. godine u prostorijama Poslovne zgrade  JVP “ Vode Vojvodine“ u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina broj 25, sa početkom u 10,00 časova.

 

Navedena sredstva i materijal mogu se videti najkasnije do 30.03.2011.godine, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova u prostorijama Poslovne zgrade JVP “ Vode Vojvodine “ na istoj adresi.  Osoba za kontakt je Nikola Vujičić, tel. 021/4881-500.

 

Ovaj oglas biće istaknut od 18.03.2011. godine, u Gradskoj kući, u Novom Sadu, Trg Slobode broj 1, na  web sajtu JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad: www.vodevojvodine.com i na oglasnoj tabli ovog javnog preduzeća JVP “ Vode Vojvodine “. 

      KOMISIJA
JVP “ VODE VOJVODINE “