Na redovnom godišnjem sastanku JVP „Vode Vojvodine“, predstavnika vodoprivrednih preduzeća i institucija nadležnih za sprovođenje odbrane od poplava na području Vojvodine, predstavnici RHMZ obavestili su prisutne da su zalihe snega u slivovima reka koje protiču kroz pokrajinu ispod proseka. Stoga, ekstremno visokih vodostaja ovog proleća ne bi trebalo da bude, rečeno je na sastanku održanom danas u JVP „Vode Vojvodine“.

Ipak, nikada se sa sigurnošću ne može tvrditi da problema sa vodostajima neće biti, pogotovo imajući u vidu činjenicu da je u proteklih nekoliko godina za redovno održavanje odbrambenih linija izdvajano znatno manje novca od potrebnog i da na nasipima ima dosta slabih mesta.

Ohrabrujuća činjenica jeste podatak da će ove godine JVP „Vode Vojvodine“ za redovno održavanje obezbediti više sredstava, ukupno 570 miliona dinara i da će se slaba mesta u saradnji sa vodoprivrednim preduzećima sa terena rešavati prema prioritetima.

Današnjem sastanku prisustvovali su i predstavnici Sektora za vanredne situacije koji u skladu sa važećom zakonskom regulativom imaju deo nadležnosti u odbrani od poplava, odnosno u onim situacijama kada stanje na terenu zahteva vanredno delovanje.