Stručno predavanje za radnike u vodoprivredi Vojvodine “Primena herbicida na kanalima u Vojvodini” održano je danas u dokumentacionom centru “Inž.Nikola Mirkov” u Sremskoj Kamenici. Predavanje je organizovalo JVP “Vode Vojvodine” u saradnji sa Departmanom za fitomedicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Univerzitetom u Segedinu. Edukacija je deo aktivnosti u okviru IPA projekta prekogranične saradnje Mađarska – Srbija Serbian-Hungarian  Co-operation on Agrochemistry and Pest-Control Education (SHAPE).

Predavači su bili eminentni sručnjaci u oblasti zaštite bilja i primene herbicida – prof. dr Branko Konstantinović, prof. dr Sanja Lazić i mr Alekandar Sedlar. Tokom predavanja, radnicima vodoprivrede Vojvodine, koji u svom radu koriste i herbicide, predočeno je na koji način se pravilno, bezbedno i kontrolisano koriste sredstva za zaštitu bilja i herbicidi, a razgovaralo se i o efikasnosti njihove primene. Ovo je jedan od načina za očuvanje funkcionalnosti kanalske mreže i zdravije životne sredine. Edukacija je bila usmerena i na približavanje evropskim normartivima iz oblasti životne sredine pri zaštiti bilja i primeni herbicida.

Na kraju seminara zastupnici i proizvođači iz ove oblasti predstavili su sredstva i mašine za zaštitu bilja.