Zahvaljujući sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja i kreditu Svetske banke i u ovoj godini nastavljaju se izuzetno važni vodoprivredni projekti. Radovi na nadvišenju odbrambene linije, na delu kanala DTD u Novom Sadu, od uliva u Dunav do novosadske prevodnice, započeti u oktobru 2009. godine, trebalo bi da budu gotovi do jeseni. Radove vredne 150 miliona dinara finansira Fond za kapitalna ulaganja, a izvođač je „Vodoprivreda“ u Smederevskoj Palanci.

Gradnja magacina mobilne opreme u neposrednoj blizini novosadske prevodnice, gde će se skladištiti oprema za odbranu Novog Sada od stogodišnjih voda, odvija se mnogo brže nego što je to dokumentima predviđeno. Prema ugovoru radovi bi trebalo da budu gotovi u novembru, a izvođač, subotička SMB „Gradnja“ obećava da će sve biti gotovo već tokom juna. Podsećamo da se magacin gradi iz sredstava Svetske banke, površina mu je 1.600 kvadrata, a koštaće 85 miliona dinara. Radovi na gradnji magacina počeli su 1. februara.

Radove važne za odbranu Novog Sada od poplava obišli su pomoćnik Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Jovan Tabakov i direktor JVP „Vode Vojvodine“ prof. dr Atila Salvai.