U ovom trenutku dva plovna bagera „Lala“ i „Tamiš“ rade na izmuljenju kanala Vrbas-Bezdan i Kosančić-Mali Stapar. Ova dva kanala, u narodu poznatija kao „Veliki Bački kanal“ i „Mali Bački kanal“, spadaju u najstarije kanale u Bačkoj i izgrađeni su 1802, odnosno 1875. godine.

Plovni bager „Tamiš“ radi na kanalu Vrbas-Bezdan, uzvodno od Sombora. Do kraja aprila izmuljeno je 25.000 m³ materijala. Ovo predstavlja nastavak radova na čišćenju kanala Vrbas-Bezdan od nanosa i podvodne vegetacije. U periodu od 2007. do 2009. godine u okviru redovnih radova održavanja očišćeno je ukupno 377.000 m³ mulja iz kanala u dužini od 16 km, od ušća Bajskog kanala kod Bezdana do ušća Plazovića, nizvodno od Bačkog Monoštora. Planira se da bager stigne do Sombora u toku naredne dve godine, čime bi ovaj kanal prvi put od 1957. godine, kada je rekonstruisan, bio u potpunosti očišćen od mulja na deonici od Bezdana do Sombora.

Plovni bager „Lala“ radi na kanalu  Kosančić-Mali Stapar u Malom Staparu, uzvodno i nizvodno od prevodnice. Za potrebe uklanjanja nanosa nizvodno od prevodnice je napravljena „kaseta“ u koju se odlaže suvišni materijal. Zaključno sa aprilom  uklonjeno je 35.000 m³ nanosa. Radovi se nastavljaju prema Sivcu.

Plovni bager „Tamiš“ kupljen je 2005, a „Lala“ 2008. godine od holandske firme IHC. Oba bagera su refulerni, kapaciteta 250 kubika suve materije na sat i mogu da kopaju na dubini od šest metara. Takođe, rasklopivi su i sastoje se iz tri pontona, te se lako mogu transportovati i kamionima.

Rad ovih bagera omogućava efikasnije čišćenje kanalske mreže na području Vojvodine, što omogućava održavanje kanala Hidrosistema DTD u funkcionalnom stanju, odnosno, pružanje usluga korisnicima u odvodnjavanju suvišnih voda, snabdevanju vodom poljoprivrede, industrije i ribnjaka, plovidba, sportova na vodi, rekreacije i dr.