JVP „Vode Vojvodine“ predstavilo je, u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede, prekogranične projekte u koje je uključeno. Kao preduzeće kom je poverena briga o vodnim resursima na teritoriji AP Vojvodine, javno vodoprivredno preduzeće učestvuje u projektima međunarodnog karaktera, koji su važni za rešavanje problema u vodoprivredi na međunarodnom nivou, kao i za jačanje domaćih potencijala.

JVP „Vode Vojvodine“ uključeno je u osam međunarodnih projekata koji će doprineti izgradnji zajedničkog pristupa za važna vodoprivredna pitanja, ali i približiti domaću vodoprivredu evropskim standardima.

Krajem 2010. godine napravljen je izuzetno važan korak uključivanjem u dva prekogranična projekta koji se finansiraju iz predpristupnih fondova Evropske unije, takozvane IPA projekte. U 2011. godini JVP „Vode Vojvodine“ će nastaviti sa aktivnostima na učešću u međunarodnim projektima, pri čemu će poseban akcenat biti upravo na projektima koji se finansiraju iz evropskih fondova.