U Novom Sadu je prvi put u Srbiji upotrebljeno inovativno rešenje odbrane od poplava sa mobilnom opremom. Ovakav sistem primenjuje se u svim većim gradovima Evrope. U slučaju opasnosti, na otvorenim deonicima (kao što su stepeništa, otvori za objekte, u Luci, kod spomenika) montira se mobilni zid, koji se lako i brzo postavlja i uklanja.

Radove na nadvišenju odbrambenog zida na Keju, Telepu i delu kanala finansirao je Fond za kapitalna ulaganja (280 miliona dinara), a mobilnu opremu i skladište Svetska banka (150 miliona dinara).

 

ŠIRA INFORMACIJA

 

Radovi na nadvišenju odbrambene linije Novog Sada predstavljaju jedan od najvažnijih projekata JVP „Vode Vojvodine“ u zaštiti od poplava u poslednjih godinu dana.

U odbrambenoj liniji Novog Sada postojalo je nekoliko takozvanih slabih mesta, što se najbolje pokazalo u proleće 2006. godine, kada je Dunav kod Novog Sada dostigao čak 745 cm. Zahvaljujući radovima na nadvišenju odbrambene linije na novosadskom keju i na desnoj obali kanala, od uliva u Dunav do novosadske prevodnice, Novi Sad bi trebalo da bude bezbedan čak i u slučaju da vodostaji budu viši od osam metara. Ovakvi vodostaji, kaže statistika, javljaju se jednom u 100 godina. Radovi su počeli krajem 2009. godine,  a sve bi trebalo da bude gotovo tokom jeseni.

Radovi na nadvišenju odbrambene linije  Novog Sada, vredni oko 280 miliona dinara, finansirani su iz Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Najpre su, sredinom 2010. godine, završeni radovi na rekonstrukciji i nadvišenju novosadskog keja, odnosno, deonice od uliva kanala DTD u Dunav do Bulevara cara Lazara, duge 2,35 km. Odbrambena linija u proseku je izdignuta za oko 80 cm.Tokom proleća sanirana je i slaba deonica na delu nasipa kod Južnog Telepa, a do jeseni trebalo bi da budu gotovi i radovi na nadvišenju odbrambene linije na delu kanala DTD u Novom Sadu, od uliva u Dunav do novosadske prevodnice, na deonici dugoj oko 4 km. Ojačavanje i izdizanje odbrambene linije na kanalu radi se  kombinacijom zemljanog nasipa, betonskog zida i mobilne opreme.

 

MOBILNA OPREMA I MAGACIN

 

JVP „Vode Vojvodine“ nabavilo je iz kredita Svetske banke mobilnu opremu, vrednu 67 miliona dinara, koja će se montirati samo u slučaju izuzetno visokih vodostaja Dunava, na stepeništima, otvorima i silaznim rampama na kanalu i keju, kao i na platou Luke Novi Sad. Metalni stubovi, talpe, ankeri i svi dodatni elementi, kupljeni su od renomirane nemačke kompanije “IBC”, koja je na međunarodnom tenderu ponudila najbolje uslove. Stručnjaci iz Nemačke, u skladu sa ugovorom, postaviće ankere i stubove na 40-ak otvora odbrambene linije Novog Sada, na keju i delu kanala od prevodnice Novi Sad do uliva kanala u Dunav. Na tako postavljene stubove, ukoliko Dunav ozbiljno zapreti, montiraće se metalne ploče u visini rekonstruisanog zida na keju, odnosno odbrambene linije na kanalu. Deo mobilne opreme, čija ugradnja trenutno nije neophodna, čuva se u krugu novosadske prevodnice gde će uskoro biti završen i centralni magacin mobilne opreme.

Takođe sredstvima iz kredita Svetske banke,  gradi se i 85 miliona dinara vredan magacin u kom će se skladištiti mobilna oprema i oprema za sprovođenje odbrane od poplava. Magacin, površine 1.600 kvadratnih metara, nalazi se kod novosadske prevodnice. Radovi su počeli 1. februara, a  biće gotovi tokom leta.