U graničnom pojasu  sa Ruminijom, uzvodno od ustave Zlatica, na istoimenoj reci,  primećena je pre tri dana  uginula riba. Pošto je reč o međunarodnom vodotoku i graničnom pojasu uzorkovanju vode u sredu 8. juna prisustvovali su i predstavnici rumunske strane. Kompletne analize koje obrađuje Agencija za zaštitu životne sredine i RHMZ još nisu gotove, ali je konstatovana povećana kočina amonijum  jona, slab proticaj vode i visoke temperature i vode i vazduha. Kada budu gotove sve analize,  moći će se pouzdano znati šta je uzrok zagađenja.

JVP Vode Vojvodine, čija je delatnost i zaštita voda od zagađenja postupilo je u skladu sa Zakonom o vodama i međunarodnim sporazumima sa Rumunijom  i o uginuću ribe  obavestilo sve nadležne rumunske,  republičke i pokrajinske institucije. Danas je na teren ponovo izašla pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine, a u skladu sa njihovim nalazima biće preduzete sve neophodne mere.