Na brani Veliko Središte, na Markovačkom potoku  ukinuta je odbrana od poplava, nakon  dva dana vanredne i jednog dana redovne odbrane.

Vanredna odbrana je proglašena 29. jula zbog porasta vodostaja na 257 cm, usled velike količine padavina. U nedelju, 31. jula,  vodostaj se spustio na 249 cm tako da je uvedena redovna odbrana od poplava, a danas iznosi 190 cm i nema opasnosti od izlivanja.

Preduzete su sve potrebne mere i pregledano je telo brane da bi se sprečile negativne pojave koje bi uticale na bezbednost objekta. Čim vremenski uslovi dozvole pristupiće se čišćenju rešetke na ulivu temeljnog ispusta kako bi akumulacija bila spremna za novi poplavni talas.