Prezentacija povodom izrade međunarodnog Pilot projekta Ekološka mreža na obali reke Tise u okviru TICAD projekta, održana je danas u zgradi JVP „Vode Vojvodine“. U projektu učestvuje 13 partnera iz pet evropskih zemalja kroz koje protiče reka Tisa.

Osnovni cilj izrade Pilot projekta je da se doprinese transnacionalnoj strategiji država potisja i da se daju poruke sa informacijama prikupljenim na lokalnom  nivou. Takođe među posebnim ciljevima ekološke mreže u regionu Tise navode se i upravljanje vodama i odbrana od poplava, zaštita i razvoj biodiverziteta, razvoj potencijala ekoturizma i ekološki prihvatljivih vidova rekteacije, kao i razvoj održivog korišćenja zemljišta u plavnim zonama.

Projekat je odobren 30. juna 2009. godine, traje 34 meseca, a vrednost mu je tri miliona evra.

Sastanak je otvorila Dušanka Sremački, pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a prisustvovali su predstavnici organizacije „SMER“ Subotica, JVP „Vode Vojvodine“, pokrajinskih sekretarijata, Zavoda za urbanizam Vojvodine i vojvođanskih opština kroz koje protiče reka Tisa.