Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanala Baja-Bezdan, po projektu koji se sprovodi u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, u završnoj je fazi. Na osnovu ove projektne dokumentacije biće moguće da se odrede poslovi koji su neophodni za rekonstrukciju i revitalizaciju bajskog kanala i ustave Šebešfok. Takođe, ukoliko se pojavi uspešan ponuđač, u naredne dve nedelje trebalo bi da počne da se realizuje tender za nabavku opreme koja će omogućiti da se redovno prati stanje kanala u budućnosti.

Nosilac projekta za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju bajskog kanala, vrednog više od 850.000 evra, je mađarska institucija ADUKOVIZIG, dok je partner sa srpske strane JVP “Vode Vovojdine“. Projekat se sprovodi u okvirima Evropske direktive o vodama.

Kanal Baja-Bezdan protiče kroz 7 naselja u Mađarskoj i tri u Srbiji i kao svaki prekogranični vodotok zahteva blisku saradnju dve zemlje u svakoj oblasti upravljanja vodama.

Sadržaj ovog dokumenta je isključivo odgovornost JVP „Vode Vojvodine“ i ni pod kakvim okolnostima ne može da se smatra da odražava stavove Evropske unije ili upravnog organa.