JVP „Vode Vojvodine“ nastavlja višegodišnju uspešnu saradnju sa vojvođanskim lokalnim samoupravama u okviru projekta „Voda za život“. Tako je započeta I faza radova na delu kanalske mreže za odvodnjavanje na teritoriji Opštine Vršac, ugovorenih 22.avgusta 2011. godine. Po okončanju prve, u drugoj fazi radova planira se i postavljanje cevne drenaže.

Ugovorena sredstva iznose 26.563.278 miliona dinara, od kojih 15 miliona obezbeđuje SO Vršac, a 11. 563.278 JVP „Vode Vojvodine“. 

Projekat „Voda za život“ započet je pre nekoliko godina, a svoju punu afirmaciju dostigao je tokom prošle godine, kada je na obostrano zadovoljstvo ovaj vid partnerstva doneo Vojvodini investicije vredne preko 300 miliona dinara. Sanirano je i rekonstruisano više od 100 km melioracionih kanala, na više od 30 mesta na obalama kanala postavljene su drvene klupe, stolovi, info table, a uređene su i brojne piste za rekreativni ribolov.

Cilj projekta „Voda za život“ jeste poboljšanje održivog korišćenja i razvoja vodnih resursa u Vojvodini prema lokalnim prioritetima.