Plovni bageri JVP „Vode Vojvodine“ izvadiće iz Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav (Hs DTD) tokom ove godine oko 350.000 kubika mulja. Bager „Tamiš“ trenutno čisti oko tri kilometra  kanala Odžaci – Sombor, odnosno deonicu kod Doroslova koja od puštanja u rad Hs DTD nikada do sada nije izmuljivana. Prema procenama,  iz tog dela kanala trebalo bi da bude izvađeno oko 95.000 kubika mulja.

Plovni bager „Lala“ radi uzvodno od prevodnice brane na Tisi. Kako bi se plovidba na Tisi normalno odvijala ova deonica čisti se svake dve do tri godine.  Tokom ove sezone čistiće se  i  kanal na spoju Tise sa prevodnicom Novi Bečej  i deo kanala nizvodno od ustave Novi Bečej. Očekuje se da će „Lala“ na ovim lokacijama izvaditi oko 30.000 kubika nanosa.

Bageri „Tamiš“ i „Lala“ u funkciji su od ove nedelje, dok treći plovni bager „Dunav“ trenutno čeka redovan pregled od strane „Jugoregistra“. Posle produženja radne dozvole i on će početi sa radom.