На систему  који  одводи воду  са овог подручја, очистиће се око 6,5  километара канала у атару Чоке. После измуљења 22.500 кубика муља,  градње уставе и пропуста  систем ће постати двонаменски. Овим ће бити омогућено наводњавање 530 хекатара земљишта. На овом локалитету  до сада се (углавном тифонима) наводњавало око 150 хектара.  Вредност радова  износи нешто више од 10 милиона динара, а изводи их ВДП „Горњи Банат“  Кикинда. Радови су започети данас и требало би да буду готови крајем маја.

Захваљујући уговору између ЈВП Воде Војводине и Министарства пољопривреде у чишћење и реконструкцију каналске мреже у Војводини овог пролећа биће укупно уложено додатних 500 милиона динара. Радови на подручју 21 војвођанске општине већ су поћели или  почињу ових дана. У складу са пројектном документацијом припремљеном у ЈВП Воде Војводине постојећи канали ће се очистити и продубити, а уколико буде потребе изградиће се уставе или водозахвати. У првој фази радиће се на 40 двонаменских система у општинама Сомбор, Апатин, Кула, Врбас, Србобран, Суботица, Ада, Сента, Кањижа, Нови Бечеј, Кикинда, Чока, Житиште, Зрењанин, Вршац, Пландиште, Опово, Ковачица, Панчево, Пећинци и Оџаци.

После радова, који би требало да буду окончани током јуна и јула, из ових канала моћи ће се наводњавати око 45.000 хектара земљишта.