Захваљујући уговору између ЈВП Воде Војводине и Министарства пољопривреде у чишћење и реконструкцију каналске мреже у Војводини овог пролећа биће  уложено додатних 500 милиона динара. Радови на подручју 21 војвођанске општине већ су почели или почињу ових дана. У складу са пројектном документацијом припремљеном у ЈВП Воде Војводине постојећи канали ће се очистити и продубити, а уколико буде потребе изградиће се уставе или водозахвати. По завршетку ових радова канали ће постати  двонаменски (одводњавање и наводњавање).

У првој фази радиће се на 40 двонаменских система у општинама Сомбор, Апатин, Кула, Врбас, Србобран, Суботица, Ада, Сента, Кањижа, Нови Бечеј, Кикинда, Чока, Житиште, Зрењанин, Вршац, Пландиште, Опово, Ковачица, Панчево, Пећинци и Оџаци.

После радова, који би требало да буду окончани током јуна и јула, из ових канала моћи ће се наводњавати око 45.000 хектара земљишта.

Подсећамо да је Хидросистем Дунав Тиса Дунав дугачак 960 километара, а детаљна каналска мрежа у Војводини додатних  21.000 километара.