Na Hidrosistemu Dunav -Tisa – Dunav, odnosno na  levoj obali kanala Banatska Palanka-Novi Bečej, u naselju Straža, opština Vršac, završeni su radovi na uređenju piste za pecanje namenjene osobama sa invaliditetom i osobama sa posebnim potrebama. U skladu sa projektom, obala je  uređena i osigurana, obavljeni su kompletni zemljani radovi uključujući i  pristupnu rampu, sve u skladu sa standardima EU. Inicijator je Ekološko-sportsko-ribolovačko društvo „ABC“ u Vršcu, a zajedno su ga sproveli opština Vršac i   JVP „Vode Vojvodine“ u okviru projekta „Voda za život“, odnosno sufinansiranjem,  po principu pola-pola. Radovi su koštali blizu 2 miliona dinara. Pista je dugačka 60 metara, a na njoj su za početak posebno uređena četiri ribolovna mesta za osobe sa invaliditetom.

Podsećamo da je JVP Vode Vojvodine u prethodnom periodu na ovoj lokaciji postavilo info tablu i pet kompleta drvenih mobilijara (suncobran – nastrešnica, klupa i sto).

Zahvaljujući ovim radovima obale kanala su mnogo pristupačnije, prilaz vodi je olakšan i bezbedan, a čari uživanja u pecanju i rekreaciji dostupni su i široj populaciji. Uređene obale kanala sve više  postaju omiljena izletišta.

 

Svoju punu afirmaciju projekat „Voda za život“ dostigao je u periodu od 2009. do 2011. godine, kada je na obostrano zadovoljstvo ostvarena saradnja sa gotovo svim gradovima na teritoriji Vojvodine. U ovom periodu kroz program sufinansiranja u hidrotehničke i meliorativne radove uloženo je oko 740 miliona dinara, dok je širom Vojvodine utrošeno još 10 miliona dinara u postavljanje drvenog mobilijara (stolova, klupa, suncobrana, kanti za otpatke, saletli…). JVP „Vode Vojvodine“ je u projektima sufinansiranja učestvovalo sa oko 330, a  opštine sa oko 408 miliona dinara.