На Хидросистему Дунав -Тиса – Дунав, односно на  левој обали канала Банатска Паланка-Нови Бечеј, у насељу Стража, општина Вршац, завршени су радови на уређењу писте за пецање намењене особама са инвалидитетом и особама са посебним потребама. У складу са пројектом, обала је  уређена и осигурана, обављени су комплетни земљани радови укључујући и  приступну рампу, све у складу са стандардима ЕУ. Иницијатор је Еколошко-спортско-риболовачко друштво „АБЦ“ у Вршцу, а заједно су га спровели општина Вршац и   ЈВП „Воде Војводине“ у оквиру пројекта „Вода за живот“, односно суфинансирањем,  по принципу пола-пола. Радови су коштали близу 2 милиона динара. Писта је дугачка 60 метара, а на њој су за почетак посебно уређена четири риболовна места за особе са инвалидитетом.

Подсећамо да је ЈВП Воде Војводине у претходном периоду на овој локацији поставило инфо таблу и пет комплета дрвених мобилијара (сунцобран – настрешница, клупа и сто).

Захваљујући овим радовима обале канала су много приступачније, прилаз води је олакшан и безбедан, а чари уживања у пецању и рекреацији доступни су и широј популацији. Уређене обале канала све више  постају омиљена излетишта.

 

Своју пуну афирмацију пројекат „Вода за живот“ достигао је у периоду од 2009. до 2011. године, када је на обострано задовољство остварена сарадња са готово свим градовима на територији Војводине. У овом периоду кроз програм суфинансирања у хидротехничке и мелиоративне радове уложено је око 740 милиона динара, док је широм Војводине утрошено још 10 милиона динара у постављање дрвеног мобилијара (столова, клупа, сунцобрана, канти за отпатке, салетли…). ЈВП „Воде Војводине“ је у пројектима суфинансирања учествовало са око 330, а  општине са око 408 милиона динара.