Наводњавање је данас у читавом свету препознато као велики изазов у очувању животне средине, с обзиром да има значајан утицај на потрошњу воде. Побољшање еколошких перформанси за наводњавање стога је веома битно са аспекта спречавања злоупотребе воде, која је по многима најзначајнији ресурс двадесет и првог века. Један од изузетно значајних међународних пројеката у којима учествује ЈВП “Воде Војводине“ је пројекат ФП7 ЕНОРАСИС, чији циљ је да развије систем за подршку у одлучивању у управљању наводњавањем. Овакав систем намењен је пољопривредницима и предузећима која управљају водним ресурсима. У пројекту ФП7 ЕНОРАСИС иначе учествује 13 партнера из десет земаља, а укупан буџет пројекта износи око 2,1 милион евра. Пројекат је започет у јануару ове и трајаће до краја 2014. године.

ЕНОРАСИС сервисна платформа и компоненте заснива се на подршци систему за одлучивање на основу ГИС технологије, те систему за управљање наводњавањем, алатима за метеоролошку анализу, хардверима на терену који би били подељени корисницима, док би се за размену информација користила паметна картица за управљање наводњавањем.

Циљ пројекта ЕНОРАСИС је да се развије напредан систем за управљање наводњавањем, као и да се такав систем понуди пољопривредницима и предузећима која управљају водним ресурсима једноставан, лак за употребу и економски прихватљив.