Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, kao jedan od korisnika ribarskog područja “Srbija-Vojvodina“, počelo je prodaju dozvola za rekreativni i privredni ribolov za 2013. godinu. Dozvole se kao i ranije prodaju uz brojne pogodnosti, kao što su dozvole za invalide, kupovina preko sindikata i drugih zainteresovanih organizacija, a omogućeno je odloženo ili plaćanje na više rata.

Cena dozvole za rekreativni ribolov za celu godinu iznosi 6.000 dinara, dok je cena jednodnevne dozvole 1.000 dinara. Godišnja dozvola za osobe starije od 65 godina, osobe sa telesnim oštećenjem od 60-79 procenata, kao i za žene i lica mlađa od 18 godina je 3.000 dinara. Godišnja dozvola po ceni od 100 dinara namenjena je osobama sa telesnim oštećenjima od 80 procenata i više ili trajno nesposobnim za rad, ljudima sa posebnim potrebama i ratnim vojnim invalidima.

 

Godišnje dozvole za privredni ribolov koštaju 95.000 dinara, a  važe na delu Dunava od Bačke Palanke do Bogojeva.

 

Jedinstvena godišnja dozvola za rekreativni ribolov koju izdaje JVP „Vode Vojvodine“ važi na teritoriji cele Republike Srbije. Kupovinom ove dozvole ribolovci mogu računati na opremljenu i najbolju ribočuvarsku službu, na uređena mesta i piste za ribolov, uključujući i piste za invalide.

Uz godišnju dozvolu za rekreativni ribolov obavezno je i posedovanje članske karte ribolovačke organizacije.

Prošle godine preko JVP „Vode Vojvodine“ prodato je ukupno 13.694 godišnje dozvole, od čega 8.920  za seniore, 3.372 za starije od 65 godina,  žene i omladinu i 1.402 za invalide. Dnevnih dozvola prodato  je 328, a privrednih 27 komada.

 

Za sve informacije možete se obratiti Službi za ribarstvo, 021/ 488-1-407.