Мере редовне одбране од поплава поново су уведене данас на одређеним локацијама на реци Тамиш. Дужина одбрамбене линије на којој се спроводи редовна одбрана од поплава износи укупно 186 км. Поред Тамиша редовна одбрана на снази је и на појединим деоницама на рекама Дунав, Сава и Тиса.