Мере редовне одбране од поплава укинуте су данас на Нери и Брзави. Дужина одбрамбене линије на којој се спроводи редовна одбрана од поплава износи данас 216 километара. Редовна одбрана од поплава важи на појединим деоницама на рекама Дунав, Сава, Тиса, Тамиш, водотоку Надела, каналу Азотара и каналу Бегеј.

Мере ванредне одбране од поплава још увек су на снази на брани „Велико Средиште“ на Марковачком потоку.