Мере редовне и ванредне одбране од поплава укинуте су данас на брани “Велико Средиште” на Марковачком потоку.

Дужина одбрамбене линије на којој се и даље спроводи редовна одбрана од поплава износи укупно 216 км. Редовна одбрана важи на одређеним деоницама на рекама Дунав, Сава, Тиса, Тамиш, на каналу Бегеј, водотоку Надела и Азотарском каналу.