Мере редовне и ванредне одбране од поплава укинуте су данас на одређеним локацијама на реци Тамиш, као и на Дунаву, водотоку Надела и каналу Азотара.

Дужина одбрамбене линије на којој се и даље спроводи редовна одбрана од поплава износи укупно 125 км.

Редовна одбрана још је на снази на појединим деоницама на рекама Дунав, Сава, Тиса, Тамиш, на каналу Бегеј и водотоку Надела.