Na vodomeru kod Bezdana jutros je izmereno 29 cm manje nego juče, što znači da vodostaj iznosi 584 cm. Kod Novog Sada Dunav je visok  613 cm, 12 cm manje nego juče.

Redovna odbrana i dalje je na snazi na Tisi kod Titela, kao i na svim delovima Dunava, osim kod Bogojeva i Bačke Palanke, gde je na odbrambenim linijama evidentirano najviše slabih mesta (vodoleži, izvora i procurenja), i vanredna odbrana od poplava i dalje je na snazi.

Dužina odbrambene linije obuhvata oko 440 kilometara nasipa, na 98 kilometar sprovodi se vanredna, dok je 343 kilometra obuhvaćeno redovnom odbranom od poplava.