Na delu Dunava kroz Vojvodinu vodostaj u proseku dnevno opada za oko 20-ak cm, pa sada već sa velikom dozom sigurnosti možemo reći da smo ovaj veliki poplavni talas bezbedno ispratili.

Pri vodostaju od 637 cm kod Bogojeva i 611 kod Bačke Palanke jutros je ukinuta vanredna odbrana od poplava i na toj poslednjoj deonici Dunava u dužini od 98 km. Umesto vanredne i na tom delu Dunava sprovode se mere redovne odbrane od poplava. Na vodomeru kod Bezdana juutros je izmereno 534, a kod Novog Sada 580 cm. Podsećamo da je vanredna odbrana na području Sombora uvedena 10. juna, a da je vodostaj kod Bezdana stigao do 756 cm, odnosno samo 20 manje od rekorda iz 1965. godine.

Trenutno je merama redovne odbrane od poplava obuhvaćeno blizu 430 kilometara Dunava, Tise, Kanala Begej, Karašca i delova Hidrosistema Dunav – Tisa – Dunav.