JVP Vode Vojvodine i ove godine organizuje aktivnosti kojima se obeležava Dan Dunava – 29. jun.

Već petu godinu za redom Vode Vojvodine povodom Dana Dunava organizuju rekreativnu regatu u želji da se promoviše ne samo plovni potencijal  Vojvodine, već život na vodi i uz vodu. Regata „Vode Vojvodine“ održava se od 22. do 30. juna 2013, a plovidbom se povezuju šest gradova na kanalima, Dunavu i Tisi. Ovim događajem želimo da skrenemo pažnju na značaj razvoja vodnih resursa i sve potencijale koje takav razvoj prvenstveno za nosi za lokalne zajednice i društvo uopšte.

Dan Dunava je međunarodna manifestacije kojom se obeležava godišnjnica potpisivanja Konvencije o zaštiti reke Dunav u Sofiji, Bugarska, 29. juna 1994. godine. Ova manifestacija ukazuje na potrebu da zemlje i organizacije dunavskog basena ujedine svoje snage i rade zajednički. Obeležavajući ovaj dan, pomažemo da se obezbedi zaštita reke Dunav i njenih pritoka, kako bi ih i buduće generacije koristile i u njima uživale. Dunav je jedan od najvažnijih rečnih slivova u Evropi, jer povezuje 81 milion ljudi. Ova reka i njene pritoke protiču kroz 18 zemalja – Nemačku, Austriju, Češku, Slovačku, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Rumuniju, Bugarsku, Moldaviju, Ukrajinu, a manjim delom i kroz Švajcarsku, Italiju, Poljsku, Albaniju i Makedoniju.

Radnici JVP Vode Vojvodine će, zajedno sa radnicima vodoprivrednih preduzeća, interno obeležiti ovaj praznik takmičenjem u kuvanju riblje čorbe.