U radove na kanalskoj mreži u četiri mesne zajednice na teritoriji Optšine Apatin u 2013. godini predviđeno je ulaganje od oko 30 miliona dinara.

Kroz ovu investiciju uređuju se vitalni kanali za odvodnjavanje u ataru Apatina, Kupusine, Svilojeva i Prigrevice. Reč je o izmuljenju meliorativnih kanala, te uklanjanju biljne vegetacije, košenju trske sa obala i razastiranju mulja. Radovi se finansiraju iz tri izvora – JVP „Vode Vojvodine“, mesne zajednice i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Najveći obim radova sproveden je na teritoriji Apatina i Kupisine, gde je pojedinačno uloženo po oko 11 miliona dinara u uređenje meliorativnih kanala. Tako su u ataru Apatina uređeni glavni kanali, što omogućava efikasnije odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. U ataru Kupusine ove godine uređeno je čak oko 90 procenata kanalske mreže, zahvaljujući sredstvima iz takozvanog trojnog finansiranja i prilivu iz redovnog održavanja. Tako je u Kupusini izmuljeno 25.000 kubika, uklonjena je biljna vegetacija sa 300.000 kvadratnih metara, a od radova je preostalo razastiranje mulja.

Inače, meliorativni kanali u ataru Kupusine poznati su stanište retke i ugrožene vrste ribe pod nazivom umbra. To je jedno od dva njena staništa u Srbiji, a umbra je i otkrivena prilikom vodoprivrednih radova pre nekoliko godina.