У радове на каналској мрежи у четири месне заједнице на територији Оптшине Апатин у 2013. години предвиђено је улагање од око 30 милиона динара.

Кроз ову инвестицију уређују се витални канали за одводњавање у атару Апатина, Купусине, Свилојева и Пригревице. Реч је о измуљењу мелиоративних канала, те уклањању биљне вегетације, кошењу трске са обала и разастирању муља. Радови се финансирају из три извора – ЈВП „Воде Војводине“, месне заједнице и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Највећи обим радова спроведен је на територији Апатина и Куписине, где је појединачно уложено по око 11 милиона динара у уређење мелиоративних канала. Тако су у атару Апатина уређени главни канали, што омогућава ефикасније одводњавање пољопривредног земљишта. У атару Купусине ове године уређено је чак око 90 процената каналске мреже, захваљујући средствима из такозваног тројног финансирања и приливу из редовног одржавања. Тако је у Купусини измуљено 25.000 кубика, уклоњена је биљна вегетација са 300.000 квадратних метара, а од радова је преостало разастирање муља.

Иначе, мелиоративни канали у атару Купусине познати су станиште ретке и угрожене врсте рибе под називом умбра. То је једно од два њена станишта у Србији, а умбра је и откривена приликом водопривредних радова пре неколико година.