Позивном бесплатног броја 0800 21 21 21, корисници услуга ЈВП Воде Војводине  у најкраћем  могућем року  могу добити све информације у вези са својим захтевима упућеним овом јавном предузећу. Поред тога позивањем овог бесплатног броја корисници могу добри и остале информације у вези са делатностима  ЈВП Воде Војводине, одводњавању, наводњавању, закупу водног земљишта, уређењу каналске мреже, одбрани од поплава, заштити вода од загађења, пловидби на Хидросистему ДТД, риболовним водама ЈВП Воде Војводине и слично.

За све те инфoрмациjе корисници се могу обратити и мејлом на korisnik@vodevojvodine.rs.