На територији Града Новог Сада тренутно су у току радови на уређењу каналске мреже и одређених потока на Фрушкој Гори. У ове радове уложено је 27 милиона динара, а већ је одрађено 70 процената од предвиђеног посла, чији завршетак је планиран за средину новембра ове године.

У МЗ Клиса радови су већ завршени, а рађено је зацевљење канала, у склопу ког су постављене бетонске цеви и шахтови, након чега је канал затрпан.

На излазу из Руменке, радови на каналу VI, дугом око 1 км, су у току. До сада је покошена биљна вегетација, а следе радови на измуљењу и разастирању извађеног материјала.

У Месној заједници Кисач, због приватних башта и објеката који су прислоњени уз канал отежано се уређује један део канала и већина радова мораће да се обавља ручно. Планирано је да се на 470 м канала поставе бетонске каналете. Уређење Лединачког потока, на ком су такође постављене бетонске каналете, је завршено.

Такође на Фрушкој Гори, код МЗ Сусек, на делу потока Чедомир за сада је урађено уклањање биљне вегетације и измуљење, a следи разастирање.

У Општини Жабаљ, МЗ Ђурђево, радници су започели изградњу уставе. У наредних 10 дана биће израђени арматурни кошеви и припремљена оплата за темељ. Ови радови су вредни скоро 2, 5 милиона.

Као и до сада финансијер ових послова су једнаким уделом ЈВП Воде Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и локалне самоуправе, док је овај пут извођач радова ВДП „Шајкашка“.