Na teritoriji Grada Novog Sada trenutno su u toku radovi na uređenju kanalske mreže i određenih potoka na Fruškoj Gori. U ove radove uloženo je 27 miliona dinara, a već je odrađeno 70 procenata od predviđenog posla, čiji završetak je planiran za sredinu novembra ove godine.

U MZ Klisa radovi su već završeni, a rađeno je zacevljenje kanala, u sklopu kog su postavljene betonske cevi i šahtovi, nakon čega je kanal zatrpan.

Na izlazu iz Rumenke, radovi na kanalu VI, dugom oko 1 km, su u toku. Do sada je pokošena biljna vegetacija, a slede radovi na izmuljenju i razastiranju izvađenog materijala.

U Mesnoj zajednici Kisač, zbog privatnih bašta i objekata koji su prislonjeni uz kanal otežano se uređuje jedan deo kanala i većina radova moraće da se obavlja ručno. Planirano je da se na 470 m kanala postave betonske kanalete. Uređenje Ledinačkog potoka, na kom su takođe postavljene betonske kanalete, je završeno.

Takođe na Fruškoj Gori, kod MZ Susek, na delu potoka Čedomir za sada je urađeno uklanjanje biljne vegetacije i izmuljenje, a sledi razastiranje.

U Opštini Žabalj, MZ Đurđevo, radnici su započeli izgradnju ustave. U narednih 10 dana biće izrađeni armaturni koševi i pripremljena oplata za temelj. Ovi radovi su vredni skoro 2, 5 miliona.

Kao i do sada finansijer ovih poslova su jednakim udelom JVP Vode Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i lokalne samouprave, dok je ovaj put izvođač radova VDP „Šajkaška“.