У оквиру тројног финансирања водопривредних радова, АП Војводина, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ и локална самоуправа, на северу Бачке у три Месне заједнице ради се на чишћењу и измуљивању канала и микроакумулација, а граде се и нови објекти за бољу функционалност водопривреде.

Тако је на једном од канала слива „Чик“ у Месној заједници „Чантавир“ срушен стари и дотрајали мост и изграђен потпуно нови, а коштао је 2,475 милиона динара.

У Месној заједници „Бачко Душаново“ на водотоку Чик у склопу микроакумулације Чантавир постоји добро познато и атрактивно туристичко-рекреативно острво. Измуљивањем овог водотока, извађени нанос употребљен је за равнање терена самог острва, што је добра припрема за радове на изградњи спортско-рекреативног центра. Вредност радова је 4,305 милиона динара. Иначе, на овој локацији постоје и користе се туристички и излетнички пунктови, оплемењени дрвеним мобилијарима.   

Микроакумулација Скендерево у МЗ Таванкут омиљено је и добро познато место за пецароше. Измуљивањем ове микроакумулације не само што ће јој се проширити капацитет и корисна запремина, већ ће се локација припремити за планирано пошумљавање и уређење за спортски риболов и туризам. Вредност радова је 11,157 милиона динара.

Извођач радова у ове три МЗ општине Суботица је Водопривредно предузеће ДТД „Северна Бачка“ у Суботици.