U okviru trojnog finansiranja vodoprivrednih radova, AP Vojvodina, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ i lokalna samouprava, na severu Bačke u tri Mesne zajednice radi se na čišćenju i izmuljivanju kanala i mikroakumulacija, a grade se i novi objekti za bolju funkcionalnost vodoprivrede.

Tako je na jednom od kanala sliva „Čik“ u Mesnoj zajednici „Čantavir“ srušen stari i dotrajali most i izgrađen potpuno novi, a koštao je 2,475 miliona dinara.

U Mesnoj zajednici „Bačko Dušanovo“ na vodotoku Čik u sklopu mikroakumulacije Čantavir postoji dobro poznato i atraktivno turističko-rekreativno ostrvo. Izmuljivanjem ovog vodotoka, izvađeni nanos upotrebljen je za ravnanje terena samog ostrva, što je dobra priprema za radove na izgradnji sportsko-rekreativnog centra. Vrednost radova je 4,305 miliona dinara. Inače, na ovoj lokaciji postoje i koriste se turistički i izletnički punktovi, oplemenjeni drvenim mobilijarima.   

Mikroakumulacija Skenderevo u MZ Tavankut omiljeno je i dobro poznato mesto za pecaroše. Izmuljivanjem ove mikroakumulacije ne samo što će joj se proširiti kapacitet i korisna zapremina, već će se lokacija pripremiti za planirano pošumljavanje i uređenje za sportski ribolov i turizam. Vrednost radova je 11,157 miliona dinara.

Izvođač radova u ove tri MZ opštine Subotica je Vodoprivredno preduzeće DTD „Severna Bačka“ u Subotici.