Чак 105 милиона динара износе овогодишња улагања у измуљење и уклањање вегетације на мелиоративним каналима на територији 17 месних заједница у Срему, на подручју Сремске Митровице, Руме и Ирига.

Највећа појединачна инвестиција код ових радова је уређење 14 километара двонаменског канала Јарачка јарчина, који је изузетно значајан за овај део Војводине. За чишћење и измуљење Јарачке јарчине издвојено је укупно близу 45 милиона динара, а радови су спороведени у две месне заједнице, Јарку и Хртковцима. 

Канал Јарачка Јарчина припада сливу Кудош. Осим канала овог слива, у 2013. години уређен је и један број канала слива  Чикас, затим, Босут, Вртић, Попова бара и Манђелос – Петровци, Источно ободни и Источно ободни Манђелос – Петровци.

Иначе, ови радови се финансирају из три извора – ЈВП „Воде Војводине“, месне заједнице и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, док је извођач Водопривредно предузеће „Хидросрем“ из Сремске Митровице.