Oko 54 miliona dinara vrede  radovi na kanalskoj mreži na području  grada Zrenjanina, a do sada je urađeno više od 70 procenata planiranog posla.

Jedan od najvećih izazova u sklopu ovih radova je kanal u Mesnoj zajednici Nikola Tesla, na kojem su radovi obustavljeni . Na kanalu  dugačakom  1.5 km  koji se  nalazi  u širem centru grada meštani su izgradili privatne objekte, zatrpali neke delove, a na nekima su čak postavljeni i kanalizaciona mreža i šahtovi. Pojedini delovi kanala pored kojih se nalazi pijaca služe kao deponija i u njima se može naći čak i odbačenog nameštaja. Uprkos ovim preprekama celom dužinom kanala  urađeno je tarupiranje, a na problematičnim delovima se radi na izmeštanju trase korita, međutim nastavak radova je neizvestan.

Veliki deo novčanih sredstava uložen je u pun iskop kanala koji se nalazi u MZ Melenci. U ovaj kanal koji se uliva u HS DTD uloženo je 4, 6 miliona dinara, a radovi su trenutno na polovini. Ovde je urađena kompletna kanalska mreža sa 2 propusta.

Planiranim tempom teku i radovi u MZ Farkaždin, na dva kanala, ukupne dužine oko 2 km. Izvedeni su standardni radovi koji uključuju tarupiranje, izmuljenje i odvoženje materijala, jer nije moglo da se dođe do dogovora sa vlasnicima okolnih njiva i da se materijal  razastre pored kanala. Na jednom od kanala u planu je i sanacija propusta, betonskim cevima. U MZ Stajićevo završeni su poslovi na čak tri kanala, korito je iztarupirano i izmuljeno, a višak materijala je razastrt.

Radove izvodi VDP Srednji Banat Zrenjanin, a finansijska sredsta su omogućena iz trojnog finansiranja između JVP Vode Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i lokalne samouprave.