Око 54 милиона динара вреде  радови на каналској мрежи на подручју  града Зрењанина, а до сада је урађено више од 70 процената планираног посла.

Један од највећих изазова у склопу ових радова је канал у Месној заједници Никола Тесла, на којем су радови обустављени . На каналу  дугачаком  1.5 км  који се  налази  у ширем центру града мештани су изградили приватне објекте, затрпали неке делове, а на некима су чак постављени и канализациона мрежа и шахтови. Поједини делови канала поред којих се налази пијаца служе као депонија и у њима се може наћи чак и одбаченог намештаја. Упркос овим препрекама целом дужином канала  урађено је тарупирање, а на проблематичним деловима се ради на измештању трасе корита, међутим наставак радова је неизвестан.

Велики део новчаних средстава уложен је у пун ископ канала који се налази у МЗ Меленци. У овај канал који се улива у ХС ДТД уложено је 4, 6 милиона динара, а радови су тренутно на половини. Овде је урађена комплетна каналска мрежа са 2 пропуста.

Планираним темпом теку и радови у МЗ Фаркаждин, на два канала, укупне дужине око 2 км. Изведени су стандардни радови који укључују тарупирање, измуљење и одвожење материјала, јер није могло да се дође до договора са власницима околних њива и да се материјал  разастре поред канала. На једном од канала у плану је и санација пропуста, бетонским цевима. У МЗ Стајићево завршени су послови на чак три канала, корито је изтарупирано и измуљено, а вишак материјала је разастрт.

Радове изводи ВДП Средњи Банат Зрењанин, а финансијска средста су омогућена из тројног финансирања између ЈВП Воде Војводине, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и локалне самоуправе.