На прелепој локацији поред ушћа Бељанске баре у Велики бачки канал у Турији, јуче је одржана промоција еколошке учионице Парка природе „Бељанска бара“. У име ЈВП Воде Војводине присутнима се обратила Миланка Мишковић, шеф Одељења за бригу о заштићеним подручјима. На промоцији су говорили и председник Општине Србобран Зоран Младеновић и Владимир Добретић, из Покрајинског завода за заштиту природе, координатор овог парка природе.

 

Најзабавније је било ђацима основне школе у Турији, који и јесу најбитнији корисници овог простора. Деци су приказане  заштићене врсте биљног и животињског света Парка природе „Бељанска бара“, након чега су уз асистенцију Одељења за бригу о заштићеним подручјима имали задатак да креативно прикажу све заштићене врсте које су запамтили.

 

Након овог програма одржан је састанак у вези са усаглашавањем десетогодишњег Плана управљања Парком природе „Бељанска бара“ на ком су већ поменути представници Општине, Завода за заштиту природе и Воде Војводине говорили о реалним могућностима реализације тог плана, трогодишњој визији општинских инвестиција, постављању пунктова за одмор, видовима рекреације, стављању Бељанске баре под заштиту УНЕСЦ-а, о едукацији риболоваца и удружења за рекреативни риболов, о анализама муља и другим стварима.

 

Бељанска бара, која је 2013. године проглашена за заштићено подручје ИИИ категорије, дугачка је 39 км и један је од ретких хидрографских објеката који је у извесној мери сачувао некадашњи изглед воденог тока типичног за овај део Воводине. Простор заштићеног подручја је станиште ретких и угрожених биљних врста, па тако ту расту барска папрат, мочварна коприва, панонски звездан итд. Рибљи фонд чине 23 врсте риба, седам врста водоземаца, две врсте гмизаваца  и чак 136 врста птица од којих су многе значајне за заштиту у националним и међународним размерама.