JVP Vode Vojvodine promovisalo je dve nove ekološke učionice koje se nalaze kod izuzetno značajnih prirodnih dobara – jedna kod ušća Beljanske bare u Veliki bački kanal u Turiji, a druga kod spomenika prirode – hrasta lužnjaka u dvorištu crpne stanice na obali Tise kod Kumana. Oba predstavljaju vredne primerke prirodne baštine, a samim tim i pravu lokaciju gde mališani osnovnoškolskog uzrasta mogu učiti o važnosti očuvanja životne sredine.

Beljanska bara je ove godine proglašena za zaštićeno područje III kategorije, dugačka je 39 km i jedan je od retkih hidrografskih objekata koji je u izvesnoj meri sačuvao nekadašnji izgled vodenog toka tipičnog za ovaj deo Vojvodine. Prostor zaštićenog područja je stanište retkih i ugroženih biljnih vrsta, pa  tu rastu barska paprat, močvarna kopriva, panonski zvezdan itd. Riblji fond čine 23 vrste riba, sedam vrsta vodozemaca, dve vrste gmizavaca  i čak 136 vrsta ptica od kojih su mnoge značajne za zaštitu u nacionalnim i međunarodnim razmerama.

Hrast lužnjak kod Kumana, čija starost se procenjuje na 300 godina, najlepši je registrovani primerak svoje vrste u Vojvoddini. Njegovu osnovu čine jedan snažan centralni stub visine 33 metra i pet debelih grana, dok mu je kruna pravilnog okruglastog oblika. Deblo ima jasno izražena uzdužna rebra, korenov sistem je snažan i na površini zemlje delimično ogoljen.  Hrast donosi bogat plod žira.

Staralac za oba prirodna dobra je JVP Vode Vojvodine.