ЈВП Воде Војводине промовисалo је две нове еколошке учионице које се налазе код изузетно значајних природних добара – једна код ушћа Бељанске баре у Велики бачки канал у Турији, а друга код споменика природе – храста лужњака у дворишту црпне станице на обали Тисе код Кумана. Оба представљају вредне примерке природне баштине, а самим тим и праву локацију где малишани основношколског узраста могу учити о важности очувања животне средине.

Бељанска бара је ове године проглашена за заштићено подручје III категорије, дугачка је 39 км и један је од ретких хидрографских објеката који је у извесној мери сачувао некадашњи изглед воденог тока типичног за овај део Војводине. Простор заштићеног подручја је станиште ретких и угрожених биљних врста, па  ту расту барска папрат, мочварна коприва, панонски звездан итд. Рибљи фонд чине 23 врсте риба, седам врста водоземаца, две врсте гмизаваца  и чак 136 врста птица од којих су многе значајне за заштиту у националним и међународним размерама.

Храст лужњак код Кумана, чија старост се процењује на 300 година, најлепши је регистровани примерак своје врсте у Војводдини. Његову основу чине један снажан централни стуб висине 33 метра и пет дебелих грана, док му је круна правилног округластог облика. Дебло има јасно изражена уздужна ребра, коренов систем је снажан и на површини земље делимично огољен.  Храст доноси богат плод жира.

Старалац за оба природна добра је ЈВП Воде Војводине.