Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, kao Upravljač Parka prirode Beljanska bara, oglasilo je danas javni uvid u Predlog plana upravljanja Parkom prirode Beljanska bara za period od 2014. do 2023. godine.

Javni uvid u trajaće narednih 30 dana. Materijal će biti izložen u štampanom obliku u prostorijama Voda Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 25, drugi sprat, kancelarije broj 7 i 8, svakog radnog dana od 9h do 14h. 

Ovde možete materijal u elektronskom obliku, klikom na dokument u pdf formatu (dole).

Primedbe na Predlog mogu se dostaviti isključivo u pisanoj formi Odeljenju za brigu o zaštićenim područjima u toku trajanja javnog uvida na adresu Upravljača: Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, ili elektronskom poštom na adrese mmiskovic@vodevojvodine.rs i tradulovic@vodevojvodine.rs.

Izveštaj o obavljenom javnom uvidu biće dostavljen lokalnim samoupravama Srbobran i Bečej, kako bi svi zainteresovani mogli da ostvare uvid o podnetim pisanim primedbama na predlog Plana upravljanja Parkom prirode „Beljanska bara“ za period 2014-2023. godine.