Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, као Управљач Парка природе Бељанска бара, огласило је данас јавни увид у Предлог плана управљања Парком природе Бељанска бара за период од 2014. до 2023. године.

Јавни увид у трајаће наредних 30 дана. Материјал ће бити изложен у штампаном облику у просторијама Вода Војводине, Булевар Михајла Пупина 25, други спрат, канцеларије број 7 и 8, сваког радног дана од 9h до 14h. 

Овде можете материјал у електронском облику, кликом на документ у пдф формату (доле).

Примедбе на Предлог могу се доставити искључиво у писаној форми Одељењу за бригу о заштићеним подручјима у току трајања јавног увида на адресу Управљача: Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад, или електронском поштом на адресе mmiskovic@vodevojvodine.rs и tradulovic@vodevojvodine.rs.

Извештај о обављеном јавном увиду биће достављен локалним самоуправама Србобран и Бечеј, како би сви заинтересовани могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на предлог Плана управљања Парком природе „Бељанска бара“ за период 2014-2023. године.