У току су радови на последњем километру у оквиру надвишења леве обале Тисе на деоници од ушћа канала Бегеј до атара у Белом Блату, Мужљи и Арадцу. Реч је о инвестицији од око 676 милиона динара, током које је реконтруисано око 19 км насипа уз Тису, недалеко од Зрењанина. Тако ће насип бити надвишен између метар и метар и по, што ће умногоме допиринети сигурности одбрамбене линије у том делу Војводине.

Радови на левој обали реке Тисе, требало би да буду готови до краја марта.

ЈВП Воде Војводине спроводи надзор над овим радовима, које изводи изводи конзорцијум Енергопројект нискоградња Београд и Дунав група агрегати Нови Сад. Уговарач радова је Републичка дирекција за воде, док су средства обезбеђена из програма финансирања Светске банке.