На реци Сави у одбрани је готово стотину километара насипа на деоницама код Прогара, Шапца,  Хртковаца, Сремске Митровице и Јамене. Редовном  одбраном обухваћена су 73 километра, док се ванредна одбрана спроводи на око 27 километара  у зони Кленка, код Хртковаца, Јамене и на локалитету Стојшића Богаз. Надлежне службе ЈВП Воде Војводине и водопривредних предузећа из Земуна, Сремске Митровице и Шапца редовно обилазе одбрамбене линије које су у добром стању. Брањеном подручју, бар тренутно,  не прети опасност од плављења.