На појединим водотоцима  и бранама у Банату спороводи се одбрана од полава. Ванредна одбрана уведена је на 32 километра Моравице и бранама Велики Средише и Месић, на Марковачком, односно потоку Месић. Редовна одбрана спроводи се на 3,85 километара реке Нере. Водоток Моравица порастао је готово за два метра у протекла 24 часа па  у циљу заштите насеља Ватин надомак села дежурају радници са механизацијом.

Водостаји Марковачког и потока Mесић су у опадању док Нера и Моравица расту.