Na pojedinim vodotocima  i branama u Banatu sporovodi se odbrana od polava. Vanredna odbrana uvedena je na 32 kilometra Moravice i branama Veliki Središe i Mesić, na Markovačkom, odnosno potoku Mesić. Redovna odbrana sprovodi se na 3,85 kilometara reke Nere. Vodotok Moravica porastao je gotovo za dva metra u protekla 24 časa pa  u cilju zaštite naselja Vatin nadomak sela dežuraju radnici sa mehanizacijom.

Vodostaji Markovačkog i potoka Mesić su u opadanju dok Nera i Moravica rastu.