Na oko tri kilometra kanala Hs DTD Vrbas – Bezdan, u blizini Kule, izvađeno je oko 50.000 kubika mulja, što će omogućiti veću funkcionalnost i protočnost kanala.

Pre početka radova ovaj deo kanala bio je gotovo u potpunosti zamuljen i obrastao trskom pa je bila dovedena u pitanje njegova osnovna funkcija navodnjavanje i odvodnjavanja okolnog zemljišta. Zbog velike količine mulja, koji u ovom obimu nije vađen još od kada je kanal prokopan, protok vode je bio skoro nemoguć pa je vlažnih parcela bilo sve više.

Radovi su trajali četrdesetak dana, a ugovorena cena za njihovo izvođenje iznosila je oko 9,3 miliona dinara. Izvođači radova bili su Vetrikom DOO Novi Beograd i ANK Hidrosistem DOO Stara Pazova.

Ovim radovima je obuhvaćena samo jedna deonica u velikom sistemu osnovne kanalske mreže, a kada se steknu uslovi nastaviće se sa radovima na ostatku mreže.