На око три километра канала Хс ДТД Врбас – Бездан, у близини Куле, извађено је око 50.000 кубика муља, што ће омогућити већу функционалност и проточност канала.

Пре почетка радова овај део канала био је готово у потпуности замуљен и обрастао трском па је била доведена у питање његова основна функција наводњавање и одводњавања околног земљишта. Због велике количине муља, који у овом обиму није вађен још од када је канал прокопан, проток воде је био скоро немогућ па је влажних парцела било све више.

Радови су трајали четрдесетак дана, а уговорена цена за њихово извођење износила је око 9,3 милиона динара. Извођачи радова били су Ветриком ДОО Нови Београд и АНК Хидросистем ДОО Стара Пазова.

Овим радовима је обухваћена само једна деоница у великом систему основне каналске мреже, а када се стекну услови наставиће се са радовима на остатку мреже.