Стручне службе ЈВП Воде Војводине до краја ове недеље пустиће 17.700 килограма шаранске млађи на локацијама широм Војводине, на делу риболовног подручја Србија – Војводина. Такође, порибљени су и паркови природе и то: Јегричка са 700, а Бељанска бара са 600 килограма рибље млађи.

Порибљавање се обавља једном годишње у складу са годишњим програмом управљања риболовним подручјем на локацијама које рибочуварска служба процени да је најпотребније.

Порибљавање се обавља уз присуство и помоћ локалних удружења рекреативних и спортских риболоваца и уз надзор инспектора за рибарство надлежног покрајинског секретаријата.