Током 2014. године из каналске мреже на територији Војводине извађено је скоро 290 хиљада кубика муља, а у радове је, из средстава ЈВП Воде Војводине, уложено више од сто милиона динара. Од марта до децембра вађен је муљ на пет локалитета, на укупној дужини од 6,5 km. Сви радови пловним багером у целости су завршени за ову годину

На ушћу Старог Бегеја у канал ДТД, код Јанковог моста извађена је 31 хиљада кубика муља, на дужини од 850 метара. Код Србобрана, на каналу Бечеј – Богојево, очишћен је километар тока, а извађено је 34 хиљаде кубика. На каналу Оџаци – Сомбор, на делу код Српског Милетића очишћено је 2,5 km и извађено 64 хиљаде кубика. У Бачком Петровцу, на трианглу, чишћен је канал Нови Сад – Савино Село на дужини од пола километра, са те локације извађено је 40 хиљада кубика, док је код водозахватне уставе Бездан, на 1,5 километру уклоњено више од 80 хиљада кубика. Овим обимом радова испуњен је овогодишњи план.

Сви ови радови део су редовног одржавања каналске мреже и омогућавају нормално функционисање система, пловидбу, наводњавање, одводњавање, све у зависности од намене канала. Такође, вађење муља доприноси пријатнијем изгледу канала и чини живот крај воде и на води угоднијим.